HOME

แจ้งลูกค้า

เมื่อลูกค้าได้รับพัสดุสินค้าแล้ว

กรุณาถ่าย คลิปVDO ก่อนแกะกล่องพัสดุสินค้า จนถึงนับสินค้าในกล่องทุกชิ้น

เพื่อเป็นหลักฐานในกรณีขอเครมสินค้า

กรณีได้รับสินค้าไม่ครบ ไม่มีคลิป VDOมายื่นยัน

ทางร้านขอไม่รับผิดชอบทุกกรณี

Visitors: 3,025